Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Influensavaksine 2020

14. oktober 2020 kl. 09:16

Fra 21 oktober kan du få satt influensavaksine ved Røstad legesenter om du er i risikogruppen. Om du av annen årsak har time på Røstad legesenter fra 21 oktober og fremover mot desember, setter vi da influensavaksinen samtidig med det besøket. Du kan ellers ta kontakt med legesenteret for time for vaksinering på laben om du ønsker det. Myndighetene har bestemt at de utenfor risikogruppen ikke får tilgang på vaksine før etter 1. desember. Dette for å sikre at de mest sårbare blant oss blir vaksinert.

Egenandel er 50kr for de som ikke har frikort. Helsepersonell med regelmessig pasientkontakt bør også vaksinere seg. Disse får i hovedsak gjort dette på arbeidsplassen

Mer om influensavaksinering kan du lese her

3 typer konsultasjon: Oppmøte, telefon og video. Samme egenandel.

13. mai 2020 kl. 10:05

Legene ved Røstad legesenter tilbyr nå konsultasjoner via video, telefon og vanlig time med oppmøte. Pasienter kan selv også etterspørre ønsket konsultasjonstype ved henvendelse.

I forkant av videosamtale vil du få tilsendt en SMS med en link som man skal følge videre. Du blir da sendt til et digitalt venterom hvor du venter inntil legen ringer deg opp. Det eneste du trenger er en vanlig smarttelefon med kamera. I etterkant av konsultasjonen vil du motta en regning. Mer informasjon finner du på https://confrere.com/no

Betaling ved video- og telefonkonsultasjoner gjøres ved at SMS eller mail ang. betaling kommer dagen etter konsultasjonen. Denne må betales innen 24 timer, hvis ikke blir faktura med gebyr sendt ut. 

Røstad legesenter håper at konsultasjon via telefon og video er noe som vil gi økt tilgjengelighet og fleksibilitet i kontakt med fastlegen.

 

KORONAVIRUS

4. mars 2020 kl. 10:42

Har du symptomer på luftveisinfeksjon som feber, hoste, sår hals eller tett/rennende nese skal du ikke møte opp direkte på legekontoret eller legevakt. Har du generelle spørsmål rundt koronaviruset eller hvordan du skal forholde deg til det? Se helsenorge.no,  www.fhi.no , eller ring 815 55 015. 

Har du mistanke om at du er smittet? Ring legevakten på 116117 – ikke møt opp direkte. 

Se for øvrig nasjonale retningslinjer om karantene.

 

Har du allerede oppsatt time ber vi deg å vurdere om den kan utsettes! Har du symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte til allerede oppsatt time. Vi setter pris på om du melder fra om dette til legekontoret pr telefon eller sms slik at vi kan finne annen løsning for deg. Dette for å begrense eventuell smitte til helsepersonell og andre eldre eller sårbare pasienter. Vi tilbyr nå videokonsultasjon til våre pasienter hvor du kontaktes pr sms med en lenke for tilgang til timen.

 

 

Utvidet gynekologtilbud

22. desember 2018 kl. 09:22

STENGT PRAKSIS INNTIL VIDERE
 
Fra januar utvider vi vårt gynekologtilbud fra én til to dager per uke, da vi har fått Berit Ringstad Olsen med på laget. Berit er lege innen gynekologi og fødselshjelp, utdannet ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har de senere årene arbeidet ved Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital, hvor hun blant annet har jobbet med generell gynekologi, urogynekologi, gynekologisk kreft, svangerskapsoppfølging og fødselshjelp. Fra tidligere har hun erfaring som allmennlege i Troms. Som for gynekolog Ornæs trenger du ingen henvisning for å bestille time. 
Klikk her for å bestille time på nett eller kontakt Røstad legesenter per sms eller telefon.

Legestudenter ved Røstad legesenter

8. juli 2018 kl. 23:13

NTNU Link er et nytt studieløp ved profesjonsstudiet i medisin ved NTNU. Undervisningen foregår på sykehuset og i kommunehelsetjenesten i Levanger og Namsos, samt på Campus Røstad (Nord universitet), Campus Øya (NTNU) og St. Olavs hospital. Med oppstart 20. august 2018 er NTNU Link en mulighet for studenter fra og med tredje studieår og for inntil 16 studenter per år. 

Undervisning i allmennpraksis vil for disse studentene foregå ved Røstad legesenter. Våre pasienter kan således bli forespurt å stille opp for studentene fra tid til annen. 

Link står for «langsgående integrert klinisk tjeneste» og representerer en innovativ og kunnskapbasert utdanningsstruktur. I stedet for at studentene møter pasienter og undervisere i kortvarige fagspesifikke blokker, møter de pasienter, undervisere og fag langsgående integrert over lengre tid. Strukturen gjør at studentene kan ta del i pasientenes utvikling over tid, og underviserne kan ta del i studentenes utvikling over tid.

Ultralyd for gravide

23. februar 2018 kl. 13:24

STENGT PRAKSIS INNTIL VIDERE 

Ultralydjordmor Liv Hanne Gansmoe  tilbyr ultralydundersøkelse, inkludert 3D og 4D ultralyd, til gravide. For mer informasjon, timebestilling og priser, se ultralyd for gravide.

Liv Hanne har jobbet i over 20 år i svangerskapsomsorgen og ved sykehus på føde- og barselavdeling. Hun er utdannet ultralydjordmor ved NTNU i 2011, og jobber i dag ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olav Hospital, med videreutdanning i Doppler ultralyd i obstetrikk, maternelle og føtale kar, inklusiv fosterhjerte.

 

Min Pasientsky

20. desember 2015 kl. 19:17

For tilgang til dine faktura mm, se:

      Min Pasientsky