company logo

Tilgjengelighet

Parkering

 • Minimum en HC-parkeringsplass
 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Inngangsparti

 • Trinnfri atkomst
 • Horisontalt parti utenfor hovedinngangsdør minimum 1,5 meter x 1,5 meter
 • Synlig dør i forhold til veggfarge
 • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner
 • Glassflater merket med hvit farge

Venterom

 • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat

Skilt

 • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør

Resepsjon

 • Lukket rom for henvendelser
 • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
 • Toalettarmstøtter montert på begge sider av toalett i høyde 0,7 meter fra gulv til overkant armlene. Fri bredde mellom toalettarmlene 0,6 meter. Toalettrullholder under armlene.
 • Speil ned til vask og i høyde 2,1 meter fra gulv til overkant speil, slik at alle kan speile seg.
 • Dispensere montert i høyde 1,1 meter fra gulv til underkant. Dispensere i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle
 • Bøylehåndtak på dørens innside, slik at personer med bruk av rullestol kan lukke døren

Innvendige dører

 • Kontrastfarge på dør i forhold til veggfarge, minimum 40% forskjell i lyshetsgrad til veggfarge
 • Ingen terskler. Avfaset terskel dersom det er lydkrav til dør
 • Glassflater på dør er merket. Sort markør/skrift på glassflater innvendig
 • Fri passasjebredde 86 cm

Belysning

 • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux
 • Laboratorium 700 lux (minimum)